Usługi dodatkowe dla Klientów Indywidualnych

 1. Stały zewnętrzny adres IP: ( 25,00 zł )
 2. Przeniesienie instalacji Klienckiej do innej lokalizacji - w obrębie sieci : ( 150,00 zł )
 3. Konfiguracja sieci LAN w lokalu Abonenta - Przy instalacji gratis! w każdym innym wypadku: (100,00 zł)
 4. Wymiana kabla UTP w lokalu - 50,00 zł
 5. Wymiana kabla światłowodowego w lokalu - 70,00 zł
 6. Zawieszenie usługi - brak opłaty!
 7. Ponowna aktywacja po zawieszeniu usługi - gratis
 8. Kara umowna za udostępnianie usługi osobie trzeciej po za mieszkanie / dom Abonenta - 1000 zł
 9. Cesja umowy - przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy - gratis!
 10. Nieuzasadnione wezwanie serwisu: (150,00 zł)
 11. Ponowne podłączenie abonenta po złamaniu regulaminu, braku płatności- 100,00 zł
 12. Zmiana pakietu z wyższego na niższy - brak opłaty
 13. Zmiana pakietu z niższego na wyższy - brak opłaty
 14. Dzierżawa dekodera Multiroom / 15 zł mc
 15. Aktywacja Multiroom - 25 zł jednorazowo
 16. Konfiguracja routera wifi u klienta - 100,00 zł
 17. Konfiguracja routera wifi w biurze obsługi klienta - 30,00 zł
 18. Wysyłka faktury papierowej - 6,00 zł mc
 19. Demontaż sprzętu abonenckiego (po 14 dniach od zakończenia umowy) - 150,00 zł
 20. Kara za nie zwrócenie sprzętu po zakończeniu umowy - 350,00 zł
 21. Opłata instalacyjna za ponad standardowe przyłącze radiowe - wycena indywidualna
 22. Opłata instalacyjna za ponad standardowe przyłącze światłowodowe - wycena indywidualna
 23. Wysyłka wezwania do zapłaty w formie papierowej - 20 zł
 24. Wysyłka monitu SMS o braku płatności (po upływie 10 dni od daty wymagalności) - 5 zł

Standardowe przyłącze radiowe:

W jego skład wchodzą: maszt aluminiowy do 3 m lub standardowy uchwyt antenowy, kabel zewnętrzny UTP cat 5e wraz z montażem do 15 m, konfigurację urządzenia odbiorczego CPE w trybie Klient.

Standardowe przyłącze światłowodowe

W jego skład wchodzą: wewnętrzny pachcord światłowodowy SC do 15m, montaż gniazda światłowodowego 1xSC, montaż i konfiguracja Światłowodowego Urządzenia Abonenckiego (ONU).

Zakres standardowej instalacji światłowodowej nie obejmuje wykonania wykopu od granicy posesji do budynku Abonenta oraz instalacji w nim kabla i taśmy ostrzegawczej wraz z zasypaniem i odtworzeniem terenu. Powyższe prace wyceniane są indywidualnie