Transmisja danych IP

IP VPN

monitoring Usługa ta umożliwia podłączenie dowolnej ilości oddziałów firmy, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Dzięki temu wszystkie lokalizacje funkcjonują w jednej sieci co przyspiesza wymianę danych oraz ułatwia zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną przedsiębiorstwa. Komunikacja odbywać się może w technologi punkt-punkt jak i punkt - wielopunkt, zarówno przez nasze łącza własne, jak i dzierżawione od operatorów trzecich.

Dzięki Naszej obecności w największych w Polsce punktach wymiany ruchu, mamy praktycznie nie ograniczone możliwości w kreowaniu usług transmisji IP - w tym także zestawianie dedykowanych połączeń zagranicznych.

Wirtualna Sieć Prywatna - VPLS monitoring

Usługa ta umożliwia podłączenie praktycznie dowolnej liczby lokalizacji klienta w wirtualną sieć LAN. Dzięki temu komunikacja w niej odbywa się w taki sam sposób, jak pomiędzy komputerami lokalnymi w biurze. Dzięki temu Klient optymalizuje koszty zarządzania i budowy sieci a całość urządzeń dostarczana jest i utrzymywana przez Nas

Dzierżawa łączy światłowodowych

Usługa ta umożliwia dzierżawę ciemnych włókien w naszej sieci optycznej. Dzięki temu przepustowość takiego połączenia uzależniona jest tylko od zastosowanych przez klienta urządzeń aktywnych. Oferta ta przeznaczona jest głównie dla operatorów ISP oraz dużych przedsiębiorstw i samorządów.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z naszym
Działem Obsługi Klientów Biznesowych